Đội ngũ giảng viên

Từ khóa

Nguyễn Quốc Vịnh
GS.TS
Chuyên ngành: Quản trị học, hành vi tổ chức, quản trị nhân sự. Tốt nghiệp Tiến sỹ Quản trị Mississippi State University
Nguyễn Nam Trân
TS
Khoa học gia, ABB R&D USA. Chuyên ngành: Mạng truyền thông, Tốt nghiệp Tiến sỹ Truyền thông University of New South Wales.
Nguyễn Minh Nguyệt
GS.TS
Youngstown State University. Chuyên ngành: Toán, tài chính, lập trình, xử lý dữ liệu. Tốt nghiệp Tiến sỹ Toán Tài chính Florida State University
Vũ Thị Lan
TS
Chuyên viên Đề án Ngoại ngữ 2020, Việt nam. Chuyên ngành: Tiếng Anh, Tốt nghiệp Tiến sỹ Tiếng Anh Viết Southern Illinois University
Lê Trầm Hương
TS
Chuyên ngành: Tiếng Anh Tốt nghiệp Tiến sỹ Ngôn ngữ học Iowa State University
Vũ Tiến Hồng
GS.TS.
Chuyên ngành: Truyền thông, quản hệ quan hệ công chúng, xử lý khủng hoảng truyền thông Tốt nghiệp Truyền thông/báo chí University of Texas at Austin
Đinh Trung Hòa
GS.TS.
Chuyên ngành: Toán, Tổ nghiệp Tiến sỹ Toán Kazan Federal University
Nguyễn Đức Vượng
PGS.TS.
Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa vô cơ
Trần Lý Tưởng
TS
Tốt nghiệp tiến sỹ tại: Trường Đại học Công nghệ Hoa Nam, Trung Quốc; Lĩnh vực nghiên cứu: Kỹ thuật
Trần Thế Hùng
TS
Tốt nghiệp tiến sỹ tại:Học viện Kỹ thuật Lâm nghiệp Quốc gia Xanh-Petecbua, LB Nga; Lĩnh vực nghiên cứu: Nông lâm ngư
Trần Thủy
TS
Tốt nghiệp tiến sỹ tại: Học viện thể dục thể thao Thượng Hải, Trung Quốc; Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục thể chất
Phan Văn Thành
TS
Chuyên ngành: Kinh tế - Quản lý. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan. Lĩnh vực nghiên cứu: Lý thuyết hệ thống Xám, Phương pháp phân tích bao dữ liệu, dự báo, đánh giá hiệu quả, ra quyết định.
Phan Văn Phức
Tiến sỹ
Tốt nghiệp tiến sỹ tại:Viện Ngôn ngữ học, Việt Nam; Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội và nhân văn
Nguyễn Thị Nga
Tiến sỹ
Tốt nghiệp tiến sỹ tại:Trường ĐHSP Hà Nội, Việt Nam; Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội và nhân văn
Hoàng Tuần Nhã
TS
Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp. Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, xử lý thông tin không chắc chắn.
Nguyễn Văn Duy
Tiến sỹ
Tốt nghiệp tiến sỹ tại: Trường Đại học Liêu Ninh, Trung Quốc; Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội và nhân văn