Thông tin cá nhân

Avatar

Trần Thủy

Tốt nghiệp tiến sỹ tại: Học viện thể dục thể thao Thượng Hải, Trung Quốc; Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục thể chất

Email

thuyhoangsonqbuni@gmail.com

Facebook

Google

Twitter