Thông tin cá nhân

Avatar

Trần Thế Hùng

Tốt nghiệp tiến sỹ tại:Học viện Kỹ thuật Lâm nghiệp Quốc gia Xanh-Petecbua, LB Nga; Lĩnh vực nghiên cứu: Nông lâm ngư

Email

tranhungqbu@gmail.com

Facebook

Google

Twitter