Thông tin cá nhân

Avatar

Phạm Thị Hà

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học đối chiếu, cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng, ngữ pháp tiếng Anh-tiếng Việt chuyên sâu.

Email

Facebook

Google

Twitter