Thông tin cá nhân

Avatar

Lê Thị Hằng

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học ứng dụng, giảng dạy tiếng Anh giao tiếp.

Email

Facebook

Google

Twitter