Thông tin cá nhân

Avatar

Trần Văn Cường

Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Yeungnam, Hàn Quốc. Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trí tuệ nhân tạo, học máy.

Email

Facebook

Google

Twitter