Thông tin cá nhân

Avatar

Phạm Xuân Hậu

Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Yeungnam, Hàn Quốc. Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ khuyến nghị, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, web ngữ nghĩa.

Email

Facebook

Google

Twitter