Thông tin cá nhân

Avatar

Hoàng Văn Dũng

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và hệ thống thông tin Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Ulsan, Hàn Quốc Lĩnh vực nghiên cứu: Thị giác máy tính, phân tích và xử lý hình ảnh, phân tích hình ảnh y học, trí tuệ nhân tạo, hệ thống giám sát và giao thông thông minh và hệ thống không người lái và các hệ thống hỗ trợ tự động hóa công nghiệp.

Email

Facebook

Google

Twitter