Thông tin cá nhân

Avatar

Đinh Trung Hòa

Chuyên ngành: Toán, Tổ nghiệp Tiến sỹ Toán Kazan Federal University

Email

Facebook

Google

Twitter