KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

1. Mục tiêu khóa học:

Sự thành công của một cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào các mối quan hệ và kỹ năng giao tiếp của họ. Thất bại trong giao tiếp thường là nguyên nhân của những bất đồng giữa các đối tượng giao tiếp và hiệu quả công việc thường không cao. Khóa học Kỹ năng giao tiếp hiệu quả sẽ giúp bạn:

 • Nắm được các phương pháp và kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Truyền đạt thông tin rõ ràng và chính xác cho đồng nghiệp cũng như đối tác, tránh được những hiểu lầm không đáng tiếc, tạo dựng và củng cố mối quan hệ tốt đẹp có lợi cho bản thân cũng như cho công ty.
 • Nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, tạo môi trường làm việc thoải mái, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau

2. Đối tượng học:

 • Các cá nhân mong muốn phát triển kỹ năng giao tiếp

3. Tóm tắt nội dung khóa học:

 • Giao tiếp và quá trình giao tiếp
 • Nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp.
 • Các kỹ năng trong giao tiếp và phương pháp giao tiếp hiệu quả

4. Khung chương trình khóa học:

Bài 1: Giao tiếp và quá trình giao tiếp

 1. Giới thiệu bài học.
 2. Giao tiếp là gì?
 3. Quá trình giao tiếp.
 4. Kênh giao tiếp.
 5. Yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp.
 6. Các nguyên tắc giao tiếp.
 7. Bài tập thực hành.
 8. Tóm tắt bài học.

Bài 2: Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

 1. Giới thiệu bài học.
 2. Kỹ năng cần có trong giao tiếp.
 3. Phương thức giao tiếp.
 4. Phương pháp giao tiếp hiệu quả.
 5. Phát triển kỹ năng giao tiếp.
 6. Bài tập thực hành.
 7. Tóm tắt bài học.

Tổng kết khóa học


» Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - P1

» Kỹ năng giao tiếp hiệu quả - P2