Phần T1

 • 1

  1.1. Kiến thức chung về GDPTTNBM

 • 2

  1.2. Ứng xử với tai nạn bom mìn

 • 3

  1.3. Thực tế

Phần T2

 • 1

  2.1. Định hướng chung

 • 2

  2.2. Gợi ý các địa chỉ tích hợp

 • 3

  2.3. Phương pháp biên soạn bài giảng

 • 4

  2.4. Hướng dẫn thiết kế bài dạy và thực hành

Phần T3

 • 1

  3.1. quy trình tổ chức các hoạt động

 • 2

  3.2. Hướng dẫn lập kế hoạch và thực hành

Phần T4

 • 1

  4.1. TCGD theo hình thức tích hợp

 • 2

  4.2. TCGD theo học phần riêng

 • 3

  4.3. TCGD theo hình thức trực tuyến

Phan T5

 • 1

  5.1. Thuc hanh