I. SỨ MẠNG

Phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình và cả nước.

II. TẦM NHÌN

Phát triển theo định hướng ứng dụng, chuyển giao các ứng dụng khoa học của vùng Bắc Trung Bộ.

III. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thành tích của sinh viên sau khi tốt nghiệp là thước đo sự thành công của nhà trường!

Đào tạo ngắn hạn

Đăng ký tự do
1
0
200.000 đ
Đăng ký tự do
0
0
200.000 đ
Đăng ký tự do
0
0
100.000 đ
Đăng ký tự do
0
0
100.000 đ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chương trình hợp tác đặc biệt Đại học Quảng Bình - VNPT Quảng Bình

KHAI TRƯƠNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN CỦA ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy năm 2017

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY

Nguyễn Minh Nguyệt
GS.TS
Youngstown State University. Chuyên ngành: Toán, tài chính, lập trình, xử lý dữ liệu. Tốt nghiệp Tiến sỹ Toán Tài chính Florida State University
Nguyễn Quốc Vịnh
GS.TS
Chuyên ngành: Quản trị học, hành vi tổ chức, quản trị nhân sự. Tốt nghiệp Tiến sỹ Quản trị Mississippi State University
Đinh Trung Hòa
GS.TS.
Chuyên ngành: Toán, Tổ nghiệp Tiến sỹ Toán Kazan Federal University
Vũ Tiến Hồng
GS.TS.
Chuyên ngành: Truyền thông, quản hệ quan hệ công chúng, xử lý khủng hoảng truyền thông Tốt nghiệp Truyền thông/báo chí University of Texas at Austin
Lê Trầm Hương
TS
Chuyên ngành: Tiếng Anh Tốt nghiệp Tiến sỹ Ngôn ngữ học Iowa State University
Vũ Thị Lan
TS
Chuyên viên Đề án Ngoại ngữ 2020, Việt nam. Chuyên ngành: Tiếng Anh, Tốt nghiệp Tiến sỹ Tiếng Anh Viết Southern Illinois University
Nguyễn Nam Trân
TS
Khoa học gia, ABB R&D USA. Chuyên ngành: Mạng truyền thông, Tốt nghiệp Tiến sỹ Truyền thông University of New South Wales.
Hoàng Văn Dũng
TS
Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và hệ thống thông tin Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Ulsan, Hàn Quốc Lĩnh vực nghiên cứu: Thị giác máy tính, phân tích và xử lý hình ảnh, phân tích hình ảnh y học, trí tuệ nhân tạo, hệ thống giám sát và giao thông thông minh và hệ thống không người lái và các hệ thống hỗ trợ tự động hóa công nghiệp.
Phạm Xuân Hậu
TS
Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Yeungnam, Hàn Quốc. Lĩnh vực nghiên cứu: Hệ khuyến nghị, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, web ngữ nghĩa.
Trần Văn Cường
TS
Chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Yeungnam, Hàn Quốc. Lĩnh vực nghiên cứu: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trí tuệ nhân tạo, học máy.
Đậu Mạnh Hoàn
TS
Chuyên ngành: Khoa học và Kỹ thuật máy tính. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Trường Đại học Kỹ thuật Vũ Hán, Trung Quốc. Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ sở dữ liệu, Khai phá dữ liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
Hoàng Tuần Nhã
TS
Chuyên ngành: Khoa học máy tính. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Công nghệ Compiègne, Pháp. Lĩnh vực nghiên cứu: Trí tuệ nhân tạo, xử lý thông tin không chắc chắn.
Trần Tự Lực
TS
Chuyên ngành: Kinh tế. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại: Đại học kinh tế Huế. Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị nhân lực, Quản trị Marketing, Phân tích hoạt động kinh doanh, Tâm lý học quản trị kinh doanh.
Nguyễn Xuân Hảo
TS
Chuyên ngành: Kinh tế thương mại (Kinh tế & Quản lý thương mại). Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế thương mại, Logistics, Tài chính doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp.
Phan Văn Thành
TS
Chuyên ngành: Kinh tế - Quản lý. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học khoa học ứng dụng Cao Hùng, Đài Loan. Lĩnh vực nghiên cứu: Lý thuyết hệ thống Xám, Phương pháp phân tích bao dữ liệu, dự báo, đánh giá hiệu quả, ra quyết định.
Nguyễn Văn Chung
TS
Chuyên ngành: Kinh Doanh. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại Học Chung Yuan Christian, Đài Loan. Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế phát triển, phân tích bảng cân đối liên ngành, phân tích ma trận hoạch toán xã hội.
Lê Thị Hằng
TS
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học ứng dụng, giảng dạy tiếng Anh giao tiếp.
Nguyễn Đình Hùng
TS
Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Quốc Gia TPHCM. Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ văn hóa và tiếng Anh, tiếng Việt, Khoa học giáo dục.
Nguyễn Thị Mai Hoa
TS
Chuyên ngành: Ngôn ngữ. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu: Ngữ pháp, Ngữ âm, Văn hóa Anh – Mỹ.
Võ Thị Dung
TS
Chuyên ngành: Ngôn ngữ. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Học viện khoa học xã hội. Lĩnh vực nghiên cứu: ngôn ngữ học đối chiếu, văn hóa, văn học.
Phạm Thị Hà
TS
Chuyên ngành: Ngôn ngữ học. Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Đại học Huế. Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học đối chiếu, cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng, ngữ pháp tiếng Anh-tiếng Việt chuyên sâu.
Hoàng Dương Hùng
PGS.TS.
LĨnh vực nghiên cứu: Công nghệ Nhiệt điện lạnh, Năng lượng tái tạo, Môi trường
Nguyễn Đức Vượng
PGS.TS.
Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa vô cơ

CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG